top of page

TAŠL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Poskytujeme komplexní právní služby pro podnikatele se specializací na právo cizinecké

O nás
Tašl advokátní kancelář

O NÁS

Potřebujete řešit obchodněprávní záležitosti při zajištění chodu Vaší společnosti nebo ve vztahu k Vašim obchodním partnerům, pracovněprávní záležitosti vůči Vašim zaměstnancům či spotřebitelské záležitosti s Vašimi klienty?

 

Potřebujete řešit správní záležitosti při jednání s orgány veřejné správy? Potřebujete ochránit svá práva z duševního vlastnictví? Potřebujete zajistit oprávnění k pobytu na území České republiky pro cizince z jakéhokoliv státu světa, a to za jakýmkoliv účelem?

 

Nejen v těchto situacích Vám rádi pomůžeme.

Dbáme na kvalitu, rychlost a efektivitu naší práce. Komunikujeme zcela transparentně, moderním
a srozumitelným způsobem. Domluvíte se s námi česky a anglicky, potkat se můžeme v našem sídle v Brně nebo pobočce v Uherském Hradišti.

Služby

NAŠE SPECIALIZACE

CIZINECKÉ PRÁVO

 • schengenské vízum k pobytu do 90 dnů

 • dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů

 • dlouhodobý pobyt

 • zaměstnanecká karta

 • trvalý pobyt

 • státní občanství a další

PRACOVNÍ PRÁVO

 • agenturní zaměstnávání

 • zaměstnávání cizinců

 • příprava veškeré pracovněprávní smluvní dokumentace a vnitřních předpisů

 • odpovědnost za škodu a náhrada škody

 • propouštění zaměstnanců a pracovněprávní spory

 • zastupování před soudy, správními orgány a další

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zakládání obchodních společností, zajištění veškerých právních změn ve společnosti

 • zajištění získání podnikatelských oprávnění

 • zajištění konání valných hromad a veškerých jednání orgánů obchodních společností

 • tvorba smluvní dokumentace, obchodních podmínek, jednání s obchodními partnery

 • komplexní vymáhání pohledávek

 • zastupování před soudy, správními orgány a další

SMLUVNÍ PRÁVO

 • tvorba a revize veškeré smluvní dokumentace

 • kupní smlouva, smlouva o úschově, darovací smlouva, smlouva o převodu obchodního podílu

 • nájemní a podnájemní smlouva, zápůjčka, výpůjčka, licenční smlouva

 • příkazní smlouva, komise, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování

 • smlouva o dílo, rámcové smlouvy, obchodní podmínky, smlouva o spolupráci, franchising

 • vymáhání náhrady škody, odstranění vad, smluvní pokuty a další

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • jednání se správními orgány - úřad práce, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, finanční úřad, živnostenský úřad, inspektorát práce

 • příprava veškerých návrhů, zajištění formulářových podání a související dokumentace

 • zastupování ve správních řízeních

 • zastupování ve správním soudnictví a další

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní poradenství poskytujeme rovněž v neméně důležitých občanskoprávních vztazích

 • zajištění převodu nemovitostí, tvorba smluvní dokumentace, advokátní úschova

 • právní poradenství v oblasti SVJ, bytových družstev, nájmu, spoluvlastnictví

 • komplexní vymáhání pohledávek, nemajetkové újmy a náhrady škody

 • spotřebitelské právo

 • zastupování před soudy, správními orgány a další

 • ochranné známky

 • patenty

 • průmyslové vzory

 • softwarové a licenční smlouvy

 • vymáhání práv z duševního vlastnictví

 • zastupování před soudy, správními orgány a další

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

GDPR

 • analýza zpracování osobních údajů

 • vyhodnocení zpracování osobních údajů a detekce rizik

 • zajištění komplexní implementace v oblasti zpracování osobních údajů

 • tvorba veškeré smluvní dokumentace a souvisejících podkladů

 • vymáhání práv z ochrany osobních údajů, zastupování před soudy a správními orgány

 • zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů a další

Reference

REFERENCE

"S advokátní kanceláří Tašl řešíme kompletní zajištění právních záležitostí naší společnosti, a to ať jde o mnohé v minulosti proběhlé změny ve společnosti, zajištění smluvní agendy nebo pracovněprávních záležitostí. Právní služby advokátní kanceláře Tašl jsou vždy na vysoké úrovni."

Ing. Jaroslav Stříž, jednatel Technical Project, s.r.o.

HODNOTA

Vždy budete mít jasnou představu o tom, kolik bude naše právní poradenství stát. V rámci první konzultace vždy zhodnotíme rozsah a složitost konkrétní věci a sdělíme Vám způsob určení ceny. Cena za naše právní služby může být stanovena jako:

CENA ÚKONOVÁ

pevnou částkou za jednotlivé právní úkony

CENA PODÍLOVÁ

procentní sazbou z vymožené částky

HODINOVÁ SAZBA

dle časového rozsahu poskytovaných právních služeb, hodinová sazba činí 2 500 Kč

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

u dlouhodobě spolupracujících klientů je možné stanovit odměnu paušální částkou

Ceník
Kontakt

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Napište nám tady
nebo se spojme na přímo.

Mgr. Jiří Tašl
ADVOKÁT

+ 420 604 468 524

tasl@advoca.do

IČO: 107 89 120

ID DS: pe3vw3e

SÍDLO

Jezuitská 582/17 

602 00 Brno

POBOČKA

Masarykovo náměstí 34

681 01 Uherské Hradiště

bottom of page